Tag: รับออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพมัณฑนากรที่เป็นมากกว่านักออกแบบตกแต่งภายในอาชีพมัณฑนากรที่เป็นมากกว่านักออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพของมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ คือ การรับออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร โดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์  ให้เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย การออกแบบตกแต่งภายในของมัณฑนากร ออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร สถานประกอบการ บ้านพักหรือที่อยู่อาศัย พื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ ออกแบบการจัดวางสินค้าภายในตู้แสดงสินค้า หรือจัดมุมแสดงสินค้าในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ออกแบบตกแต่งภายในที่นอกเหนือไปจากอาคาร[...]

Read FullRead Full